arrow_drop_up arrow_drop_down
Zin in leven

Krijg weer Zin in het leven

Ontdek na verlies weer nieuw toekomstperspectief.

Vertrouwen & eigen kracht

Balans en evenwicht voor betekenisvol leven.

Nieuw perspectief

Nieuwe vooruitzichten geven hoop op een goed vervolg.

Positieve stap vooruit

Veranderwensen geven energie en zin in het leven.
Vera Duijnisveld

Hoe ga je verder als de wereld voor jou 'stilstaat.'

Na het overlijden van onze geliefde zoon Sjoerd heb ik een nieuwe invulling aan mijn leven gegeven. Ik volgde de opleiding tot maatschappelijk werker met een verdieping in trauma en verlies. Aansluitend heb ik mijn Praktijk voor verlies en veranderwensen opgezet. De combinatie van ervaringsdeskundigheid met een professionele opleiding versterken de hulpverlening. Ik ervaar steeds weer opnieuw hoe waardevol en betekenisvol dit is. Naast de persoonlijke gesprekken en begeleiding vind ik het een mooie en bijzondere aanvulling om mijn kennis en steun ook online aan te bieden. Zelf had ik zo’n programma graag doorlopen, maar dat bestond toen nog niet. Het online programma, dat onderdeel is van het halfjaarprogramma, heb ik ontwikkelt met mijn eigen ervaringen in gedachten. Mijn professionele achtergrond geven invulling aan de kennis en structuur. Kennis draagt bij aan inzichten. Inzichten die handvatten en perspectief bieden om verder te gaan.

Door nieuw perspectief vertrouwen in de toekomst.

Het halfjaarprogramma 'Krijg weer Zin in het leven' helpt jou om stappen te nemen naar een positieve verandering. Na verlies ontstaat er op een gegeven moment het verlangen om je leven weer een goed vervolg te geven. Je denkt na over wat je wil en hoe je verder wil gaan. 

Wanneer jij dat moeilijk vindt of het gevoel hebt dat je dreigt vast te lopen in je werk en dagelijkse activiteiten, dan is het goed om hierbij hulp te vragen. Met verlies leren leven moet je zelf doen, maar je hoeft het niet allemaal alleen te doen!

Als jij hierover graag in gesprek wil gaan en nieuw perspectief wil ontdekken dan is het programma ZIN heel geschikt. Het  steunt jou om ook daadwerkelijk aandacht te geven aan wat jij belangrijk vindt. Naast erkenning voor rouw en gemis wordt er gewerkt aan een nieuwe balans en evenwicht.

Fijne en bijzondere gesprekken die jou goed doen en verder helpen.

Ik ben er voor mijzelf sterker door geworden. De gesprekken motiveerden mij om stappen te zetten. Bij Vera kreeg ik écht gehoor, écht erkenning op basis van ervaring. Dit heeft mij veel gegeven en ik heb meer energie, rust en evenwicht.
Cliëntreactie
De gesprekken hielpen mij het verhaal te normaliseren. Gevoelens mogen er zijn, ik mag mijzelf zijn. Ik sta nu verder en heb meer kracht en energie. Ik beveel Vera van harte aan. Het is een totaalgevoel. Wat maakt iemand tot een goede hulpverlener? Levenswijsheid, deskundigheid, samenhang in gesprekken en begeleiding, het is én én én.
Cliëntreactie
Mooie overgangen van luisteren en praten. Je gunt mij de tijd om te praten en te luisteren. Ik voel mij echt een persoon en geen nummer. Ik sta een stuk sterker in mijn schoenen, je kan het aan mij zien. Tip voor anderen: ‘Sta open voor de dingen die gezegd worden. Praat erover. Als je eenmaal praat laat je zoveel los. Over de reacties denk je na.
Cliëntreactie

Wat kun je verwachten van het halfjaarprogramma

Positieve verandering

Als je een positieve verandering wil in je leven, werk of dagelijkse activiteiten.
Zin in leven

Zin & Toekomstperspectief

Weer Zin in het leven met nieuw toekomstperspectief.

Talenten gebruiken

Bereik een betekenisvol leven door je talenten te gebruiken.

In balans en evenwicht

Je wil je weer sterk, in balans en evenwichtig voelen.

Energievol met daadkracht

Je wil genoeg energie hebben om je idealen waar te maken.

Leren leven met verlies

Je wil leren leven met je verlies, waarbij er ook weer ruimte is voor ontspanning en plezier.

Samen doorlopen wij 2 modules

Ga jij de uitdaging aan waardoor nieuw perspectief ontstaat? Ben jij gemotiveerd om hieraan te werken? Dan ga ik graag met jou in gesprek.

Hieronder vind je informatie over de twee modules. De online informatie (module 1) krijg je naast de gesprekken en begeleiding (module 2).  Beide  sluiten aan op jouw situatie, doel en veranderwens. Maatwerk zorgt voor resultaat én nieuw toekomstperspectief.
Met het programma Zin krijgt je nieuwe energie en inspiratie om je leven weer een fijn en goed vervolg te geven.

Module 1: Online programma 'Ontdek Nieuw Perspectief'

Stap 1: Het maken van de juiste start 

Hoe werkt het en wat is van belang om goed van start te gaan zodat het beste resultaat wordt behaald.

Stap 2: Informatie over rouw en verlies

Informatie over verlies en verder gaan. Wat is belangrijk om ook aandacht aan te geven.

Stap 3: Leer een nieuwe visie
Hierin leer je over de nieuwe visie op rouw. Er wordt ingegaan op herinneringen, eigen kracht en herstel.
Stap 4: Grenzen  bewaken
Er komt veel op je af na verlies. Hoe bewaak je hierbij je eigen grenzen en zorg je goed voor jezelf.

Stap 5: Omgaan met heimwee en verdriet

Na verlies loslaten en 'anders leren vasthouden.' Op welke manier ga je om met heimwee en gemis.
Stap 6: Veranderingen
Aanpassen aan veranderingen. Hoe doe je dat, wat helpt daarbij en waar moet je op letten.
Stap 7: Nieuwe inzichten

Nieuwe inzichten die nieuw perspectief bieden. De focus wordt gelegd op wat jij wil en belangrijk vindt. 


Cliëntreactie

Eindelijk kon ik het delen met iemand anders

Het hielp mij erover te praten. Het te delen met iemand die mijn verlies echt begreep. Ik was anders niet zover gekomen.
Vera Duijnisveld

Module 2: Krijg weer Zin in het leven


Persoonlijke gesprekken waarbij jouw situatie en veranderwensen op de voorgrond staan.

Persoonlijke gesprekken en e-coaching krijgen hierbij alle ruimte. Zij worden afgestemd op jouw situatie en maken écht verschil. Levenswijsheden dragen bij aan een bijzonder inspirerend klimaat.
Is reizen voor jou lastig, dan kan het programma ook geheel online gevolgd worden (Skype, Zoom). Tijdens het halfjaarprogramma werken wij samen in een prettig tempo en doelgericht, waardoor mooie resultaten worden bereikt. Aandacht is er voor jou!

6 Onderdelen waar wij samen aan werken in module 2

Onderdeel 1
Intakegesprek

Het intakegesprek vormt een goede basis om achtergronden duidelijk te krijgen. Tijdens het gesprek vindt er inventarisatie van veranderwensen plaats. Helderheid zorgt voor een goede afstemming en begin!

Onderdeel 2
Vier gesprekken

Tijdens de begeleidingsgesprekken (60 min.) worden keuzes bepaald. Er vindt optimalisatie van het doel plaats om het beste resultaat te behalen. Er is aandacht voor de regie en de eigen kracht.

Onderdeel 3
 VIP-moment

Je krijgt een tussentijdse evaluatie  op een bijzondere en mooie locatie in Delft óf online. Waar sta je nu, wat is er behaald en hoe ga je verder. Concrete en haalbare stappen worden gedefinieerd.

Onderdeel 4

3 telefonische sessies

Tijdens deze coachingsessies worden vragen en resultaten besproken. Er wordt gekeken naar werkwijze, obstakels, mindset en ervaringen. Wat werkt en wat niet.
Wat is de beste volgende stap.

Onderdeel 5
E-coaching

Er is gelegenheid voor vragen via e-mail. Dit is ook fijn voor perioden waarbij verlies meer aanwezig is. Hierdoor hoef je ook niet alleen te 'worstelen' op momenten die niet meevallen.

Onderdeel 6
Follow-up gesprek

Na afronding van het programma krijg je binnen drie maanden na afloop een follow-up gesprek. Dit waardevolle gesprek zorgt voor vasthouden van het resultaat en biedt duurzaam perspectief.

Cliëntreactie

Ik ben er voor mijzelf sterker door geworden.

De gesprekken motiveerden mij om stappen te zetten. Bij Vera kreeg ik écht gehoor, écht erkenning op basis van ervaring. Dit heeft mij veel gegeven en ik heb meer energie, rust en evenwicht.

Start met een vrijblijvend perspectiefgesprek

Ik ga graag met jou in gesprek en gun jou dat bloeiende leven. Hierin heb jij leren leven met verlies, waarbij er ook ruimte is voor goede en fijne momenten. Je ervaart weer betekenis in je werk en dagelijks leven en hebt oog voor wat ertoe doet.