arrow_drop_up arrow_drop_down
20 januari 2017 
in Blog

Daadkracht wint het van uitstel

Deze blog draag ik op aan mijn vader (A.M. Kruijsen), overleden in 1994.
De dag van publicatie, 20 januari, is zijn geboortedag. Hij was daadkrachtig, altijd positief ingesteld en ik denk met veel liefde en respect aan hem terug.

************************************************************************************

Een nieuw jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden. Hoe is dat na ingrijpend verlies wanneer je in een diepe zwarte put terecht bent gekomen? Zijn die kansen er ook wanneer de wereld om je heen onherkenbaar is veranderd?

Door het verlies is het bekende en vertrouwde niet meer wat het was. De glans is eraf, een verdrietige leegte is voortdurend voelbaar. In de eerste periode van overleven ontstaat er een zoektocht naar hoop. Hoe kom je verder in deze ongewenste werkelijkheid.

Gelukkig laten kansen zich door niets tegenhouden. Zij blijven altijd als lichtpuntjes bestaan en overleven elke ‘crash.’ Het vraagt wel tijd om ze (weer) te ontdekken. Ze bevinden zich op andere plaatsen en momenten in de tijd.

Hoe zit dat dan?
De omstandigheden zijn drastisch veranderd. De werkelijkheid klopt niet meer met wie je bent en wat je kende. ‘Oude kansen’ passen daar niet meer in, zij hebben zich aangepast of zijn overgenomen door nieuwe mogelijkheden.

Wat gebeurt er nog meer?
Drempels die je in het verleden weerhielden om stappen te maken bestaan niet of nauwelijks meer. Zij zijn achtergebleven in de oude leefwereld en doen er niet meer toe. Het ergste is immers al gebeurd. In de diepe put hebben zij geen bestaansrecht, er is daar geen meerwaarde voor hen en dus geen plaats.

Door de afwezigheid van drempels ontstaat een nieuw soort vrijheid. Het ‘vlakke land’ op de bodem van de put kent geen of nauwelijks grenzen om nieuwe acties te ondernemen. En dáár liggen nu nieuwe kansen, niet tegengehouden door oude angsten of onzekerheden. Wanneer je hier bewust van bent en er ‘oog’ voor krijgt kunnen belangrijke stappen genomen worden. Stappen die van groot belang zijn om te overleven en uit die put te komen.
Niet gehinderd door oude blokkades ontwikkelen zich nieuwe vaardigheden en wensen. Er ontstaat een nieuwe visie en wijsheid die nodig is om te leren leven met verlies. Waarden worden bijgesteld: wat is werkelijk belangrijk en waar gaat om. Een waardevolle verdieping van bewustzijn gegeven door het noodlot, waarmee altijd een meningsverschil blijft bestaan: ‘De prijs is te hoog.’

Zijn er dan keuzes?
Er zijn twee opties: in de put blijven of gebruik maken van nieuwe kansen. In de donkere put kun je niet heel lang blijven, het is er niet leefbaar. Tijdelijk kan er gebruik van worden gemaakt als schuilplaats voor heroriëntatie. De vervolgstap is niet makkelijk maar zonder verandering is er ook geen nieuw perspectief. Door gebruik te maken van je wens voor een beter vervolg vind je de kansen voor een weg omhoog. Daadkracht wint het van uitstel en zorgt voor een nieuwe werkelijkheid. Een leven waarin je je door de tijd heen steeds meer thuis gaat voelen.

En nu dan?
Als jij daar op die bodem van de put zit, kijk dan goed om je heen en grijp je kansen. Lichtpuntjes geven hoop en richting. Het feit dat oude drempels hun kracht hebben verloren maakt het makkelijker om een eerste stap te zetten. Na die eerste stap volgt er een tweede en meer. Wanneer je na een tijdje terugkijkt zie je van waar je komt en wat je inmiddels hebt bereikt.

Het nieuwe jaar nodigt je uit om stappen te zetten. Dat kan alleen of samen met je partner, familie, vrienden etc. Wanneer je er graag hulp bij wil, neem dan contact op voor een oriënterend gesprek. Geef jezelf en je veranderwensen een kans en laat uitstel niet het laatste woord hebben.

Vera

Over de schrijver
Reactie plaatsen